×

هشدار

برای افزونه Akeeba Backup Core package نسخه 7.2.1 در دسترس می باشد، اما لازم است تا نسخه PHP 7.1 آخرین نسخه باشد که سیستم شما دارای نسخه 5.5.38 است
برای افزونه Akeeba Backup Core package نسخه 7.1.4 در دسترس می باشد، اما لازم است تا نسخه PHP 5.6 آخرین نسخه باشد که سیستم شما دارای نسخه 5.5.38 است

این پیوند را به دوستان خود ارسال نمایید

بستن پنجره