چاپ
زیر مجموعه: نشریه
دسته: بهمن ۹۴
بازدید: 806
ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

۸مارس

8 مارس روز جنبشی سرزنده و پویا در کارزار و تلاش در برابر نابرابري ها و تبعیض ها در جهان است که پا به پاي جنبش لغو کار مزدي و لغو کار کودك، پیش می رود تا بساط همه ي نابرابري ها را درنوردد...