چاپ
زیر مجموعه: نشریه
دسته: بهمن ۹۴
بازدید: 785
ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

 
نفرت از مردها

ضد خاطرات تجاوز پدر بزرگ، دو سال و نیم کتک خوردن، مهاجرت ، اعتیاد پدر، سکس پدربزرگ و  مادر، احساس گناه مادر!